Paydaş birimler ile eşgüdüm içerisinde eğitim-öğretim sürecinin düzenli ve sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak,

Teknolojiyi en iyi biçimde kullanarak ihtiyaç duyulan verilere en kısa zamanda ve doğru olarak ulaşmak ve ulaşılmasını sağlamak,

Öğrenci, mezun ve öğretim elemanlarıyla sürekli olarak bağlantı içerisinde olmak,

Birimimizdeki insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak ve çalışanlar arasında işbirliğini sağlamlaştırmak,

Çeşitli  yönetmelik  ve  yönergelerle  öğrencinin  yararına  ve  öğrencilik haklarını  koruyacak kararlar alınmasına katkı sağlamak,

İlişkide olduğumuz kurum ve birimlerle bilgi akışını hızlandırmak ve  hizmetleri zamanında ve aksatmadan sunmaktır.