• Paydaş birimler ile eşgüdüm içerisinde eğitim-öğretim sürecinin düzenli ve sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak
  • Teknolojiyi en iyi biçimde kullanarak ihtiyaç duyulan verilere en kısa zamanda ve doğru olarak ulaşmak ve ulaşılmasını sağlamak
  • Öğrenci, mezun ve öğretim elemanlarıyla sürekli olarak bağlantı içerisinde olmak
  • Birimimizdeki insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak ve çalışanlar arasında işbirliğini sağlamlaştırmak 
  • Çeşitli  yönetmelik  ve  yönergelerle  öğrencinin  yararına  ve  öğrencilik haklarını  koruyacak kararlar alınmasına katkı sağlamak
  • İlişkide olduğumuz kurum ve birimlerle bilgi akışını hızlandırmak ve  hizmetleri zamanında ve aksatmadan sunmaktır.