AGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;

Öğrencilerle ilgili tüm işlemlerin yasa, yönetmelik ve genel mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden, öğrenci dosyalarının tutulması,

güncellenmesi ve arşivlenmesinden sorumlu birimdir.

Öğrenci İşleri; Eğitim öğretimin sağlıklı yürütülmesi, öğrenci ve personelin gerekli durumlarda bilgilendirilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda

doğru birimlere en hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesini sağlar ve takip eder. Öğrencilere doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak

kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunur.