0000-00-00 00:00:00

Dear Students;

Starting from 2020-2021 Academic Year Spring Semester;

Non-Program courses stated in the 21st article and 1st clause of AGÜ Undergraduate Education and Examination Regulation are courses that are not included in the curriculum of undergraduate or double major/minor programs in which the student is registered, but are taken by the student as an extra. These courses can be taken with or without a GPA (NC status) with the approval of the advisor."according to the ruling;

In 2020-2021 Academic Year Spring Semester, you must submit the attached petition to the head of the department no later than 05.03.2021 to include the courses you have taken in NC status in the overall grade point average. (except courses  outside of the program/graduation template)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sevgili Öğrencilerimiz;

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren başlamak üzere; 

Üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasında geçen “Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans veya çift ana dal/yan dal programlarının müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan derslerdir. Bu dersler, danışman onayı ile genel not ortalamasına dâhil olacak ya da olmayacak şekilde (NC statüsünde) alınabilir.” hükmüne göre;

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarılında NC  statüsünde (program dışı/mezuniyet şablonu dışındaki) almış olduğunuz ders/derslerin, genel not ortalamasına dâhil olması için ekteki dilekçeyi en geç 05.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar Bölüm Başkanlığına yazılı olarak ibraz etmeniz gerekmektedir.