0000-00-00 00:00:00

Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için Çift Anadal ve Yan Dal Başvuruları; 01-02 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru dilekçesi ve başvuru formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait

oidb@agu.edu.tr adresine e-mail yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile başvuran adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Çift Anadal ve Yan Dal Programı Kontenjanları

Çift Anadal/ Yan Dal Başvuru Koşulları

AGÜ Çift Anadal Yönergesi

AGÜ Yan Dal Yönergesi