0000-00-00 00:00:00

Dear Students;

System opening and closing times for students whose course selections for 2020-2021 Academic Year Fall Semester is “REJECTED”:

Student Add/Drop Rejected System Opening: 14.10.2020 Wednesday at 10.00 a.m.

Student Add/Drop Rejected System Closing: 14.10.2020 Wednesday at 15.00 p.m.

Advisor Add/Drop Reject Approval System Opening: 14.10.2020 Wednesday at 10.00 a.m.

Advisor Add/Drop Reject Approval System Closing: 14.10.2020 Wednesday at 23.59 p.m.

Student consent requests are opened on 14.10.2020 at 10.00 a.m. and it will be closed on 14.10.2020 at 15.00 p.m.

Consent approvals of course instructors are opened on 14.10.2020 at 10.00 a.m. and will be closed on 14.10.2020 at 16.00 p.m.

----------------------------------------------------------------

Sevgili Öğrencilerimiz;

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ders seçimleri sonucunda ders seçimi “REJECT” edilen öğrenciler için sistem açılış ve kapanış saatleri:

Öğrenci Add/Drop Rejected Sistem Açılış :  14.10.2020 Çarşamba saat 10.00

Öğrenci Add/Drop Rejected Sistem Kapanış: 14.10.2020 Çarşamba saat 15.00

Danışman Add/Drop Reject Onayları Sistem Açılış :  14.10.2020 Çarşamba saat 10.00

Danışman Add/Drop Reject Onayları Sistem Kpanış :  14.10.2020 Çarşamba saat 23.59

Öğrenci consent istekleri 14.10.2020 tarihi saat 10.00’da açılmış olup 14.10.2020 saat 15.00’da kapanacaktır.

Ders hocası consent onayları 14.10.2020 tarihi saat 10.00’da açılmış olup 14.10.2020 saat 16.00’da kapanacaktır.