0000-00-00 00:00:00

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için Çift Anadal başvuruları; 24-26 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuru dilekçesi ve başvuru formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemiz Çift Anadal Programı Yönergesi için Tıklayınız. 

Çift Anadal Başvurusu Yapılabilecek Bölümler:

Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği İşletme bölümlerine başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Koşulları:

a) Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında aldığı tüm derslerden en az C veya S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 3,20 olması,

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta, başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması, bu koşulu sağlamayanlar için çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması,

c) Öğrencinin ana dal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç beşinci yarıyılın başında olması gereklidir.