0000-00-00 00:00:00

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ

“2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”

07 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete ’de yürürlüğe girmiştir.

Hazırlık sınıfı (öğrenci katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre 1 yıldır) dâhil olmak üzere normal öğretim süresi içerisinde mezun olamayan veya herhangi bir Yükseköğretim bölüm/programına kayıtlı iken ikinci bir bölüm/programa kayıt yaptıran öğrencilerden 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz/bahar yarıyılı için aşağıda belirtilen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti alınmasına Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 15.08.2018 tarih ve 39 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Yukarıda bahsi geçen Karar gereği; bir yıl hazırlık sınıfından eğitim alıp hala güz döneminde hazırlık okulunda devam eden öğrencilerden güz yarıyılı katkı payı ücretlerini 01 Ekim 2018 tarihine kadar;

Vakıfbank Düvenönü Şubesi TR480001500158007306555894 numaralı IBAN’a yatırmaları,

Ayrıca ücreti yatıran öğrencilerin dekontlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 03 Ekim 2018 tarihine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Not: Borçlu öğrencilerin hazırlık ders kayıtları yapılmayacaktır.