2017-12-14 10:58:00

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 06.12.2017 tarih ve 49 sayılı kararı:

“2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Daire Karar” 21 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10918 sayılı Resmi Gazete ’de yürürlüğe girmiştir.

Hazırlık sınıfı (öğrenci katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre 1 yıldır) dâhil olmak üzere normal öğretim süresi içerisinde mezun olamayan veya herhangi bir Yükseköğretim bölüm/programına kayıtlı iken ikinci bir bölüm/programa kayıt yaptıran öğrencilerden 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz/bahar yarıyılı için aşağıda belirtilen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.