2018-08-29 15:26:00

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ

“2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”

07 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete ’de yürürlüğe girmiştir.

Hazırlık sınıfı (öğrenci katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre 1 yıldır) dâhil olmak üzere normal öğretim süresi içerisinde mezun olamayan veya herhangi bir Yükseköğretim bölüm/programına kayıtlı iken ikinci bir bölüm/programa kayıt yaptıran öğrencilerden 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz/bahar yarıyılı için aşağıda belirtilen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti alınmasına Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 15.08.2018 tarih ve 39 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.