2018-04-12 11:14:00

Dear Students,

The University Information System (UIS) is now open for Course Withdrawals. Withdrawals can be done until 24.00 on Friday, April 13, 2018.

For Undergraduate Student:

Students can withdraw from only one course in a semester.
Withdrawing is not possible for the first two semesters of the curriculum.
Withdrawing from repeated courses, previously withdrawn courses and courses with NI status is not possible.
Students having minimum class load or below it for a semester cannot withdraw from a course.
Withdrawn courses are marked with 'W' on the transcript. These courses are not included in the grade point average.

For Graduate Student: Course withdrawals are processed based on the paragraph 10 of Article 18, which states:
The "W" grade is assigned for any courses, excepting thesis and prerequisite courses, dropped by a student with the approval of his/her program advisor within the withdrawal period indicated on the academic calendar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sevgili Öğrencilerimiz.

Withdraw (Ders Bırakma) için Öğrenci Bilgi Sistemimiz (UİS) açılmıştır, 13.04.2018 Cuma Günü Saat 24.00’a kadar Withdraw (Ders Bırakma) işleminizi yapabilirsiniz.

Lisans öğrencileri için:

Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz. 
Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan, NI statüsünde alınan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez.
Öğrencinin çekildiği dersler, not çizelgesinde ‘W’ harfi ile gösterilir. Bu dersler not ortalaması hesabına katılmaz.

Yükseklisans öğrencileri için:

Dersten çekilme;

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 18. Maddesinin 10 uncu fıkrasında belirtilen

“W” bilgilendirmesi, tez ve ön koşul dersleri dışında, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, program danışmanının onayıyla öğrencinin çekildiği ders için verilir. Hükmüne göre yapılacaktır.