2017-11-24 09:49:00

Withdraw (Dersten Çekilme) www.uis.agu.edu.tr adresinden "pdf dosyası"na göre öğrenciler tarafından yapılacak olup, öğrenci çekilmek istediği dersi danışmanına gönderecektir. 

Ders bırakma işlemi danışman onayından sonra tamamlanmış olacaktır.

Sistem Öğrenci için 24 Kasım Cuma Günü saat 09.00’da açılacak olup, 24 Kasım Cuma Günü saat 23.59’da kapacaktır.

Lisans öğrencileri için:

Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz. 
Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan, NI statüsünde alınan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez.
Öğrencinin çekildiği dersler, not çizelgesinde ‘W’ harfi ile gösterilir. Bu dersler not ortalaması hesabına katılmaz.

Yükseklisans öğrencileri için:

Dersten çekilme;

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 18. Maddesinin 10 uncu fıkrasında belirtilen

“W” bilgilendirmesi, tez ve ön koşul dersleri dışında, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, program danışmanının onayıyla öğrencinin çekildiği ders için verilir. Hükmüne göre yapılacaktır.