2017-01-02 09:06:00

667 KHK kapsamında kapatılan yükseköğretim kurumlarının yerleştirme işlemine göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve üniversitemize özel öğrenci statüsünde kayıt olan öğrencilerden; 

ilgili üniversitelerce tahsil edilecek öğrenim ücretlerinin  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.12.2016 tarih ve 80647 sayılı yazısının 14 üncü maddesine istinaden %80'inin Vakıfbank Düvenönü Şubesi

TR36 0001 5001 5800 7305 4183 97 IBAN numaralı hesabımıza öğrenci TC numarası, adı ve soyadının belirtilerek aktarılması gerekmektedir.